Wolontariat DA

Wolontariat DA to jedna z wielu  przestrzeni, w której studenci mają możliwość odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa do Miłości bliźniego. Zabiegani, pochłonięci codziennością i własnymi sprawami nosimy w sobie pragnienie, żeby właśnie w ten konkretny sposób – poprzez wolontariat – okazywać miłosierdzie Drugiemu. Spotkania formacyjne będą  się odbywać we wtorki ( daty spotkań podawane będą z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem) o 19.00.