Wspomnienie świętych dominikańskich

Gniazdowicze i sympatycy! 😁
W Zakonie Kaznodziejskim obchodzi się dzisiaj wspomnienie świętych dominikańskich. Tylu wspaniałych! 😇 Warto prosić za ich wstawiennictwem i… inspirować się do czynienia dobra.
Szukajcie świętości!